2015-02-27|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Strona internetowa rekrutacji do gimnazjum:
 https://lublin-gim.edu.com.pl
 
Wygenerowany i wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.


 

„Jedenastka”  uczy  zwyciężać
 
Oferta edukacyjna Gimnazjum nr 11 na rok szkolny 2015/2016
 
 I. Oddziały specjalistyczne
 1. Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim realizująca Program DSD I
 •  5 godzin języka  niemieckiego w tygodniu plus 1 godzina dodatkowo,
 • nauka języka od podstaw,
 • od pierwszej klasy zajęcia z native speakerem z Niemiec,
 • od drugiej klasy nauka dwóch przedmiotów z elementami języka  niemieckiego,
 •  bezpłatna możliwość uzyskania Certyfikatu Międzynarodowego na poziomie B1 wydawanego przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty, + możliwość kontynuacji nauki w klasach DSDII w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i uzyskanie Certyfikatu na poziomie C1,
 • bardzo wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
 • liczni laureaci konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • wsparcie merytoryczne w ramach współpracy z Instytutem Goethego oraz Ambasadami Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
 • udział w corocznych wyjazdach językowych do krajów niemieckojęzycznych.
 1. Klasa integracyjna
 • liczba uczniów w oddziale od 15 do 20, w tym od 3 do 5 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dwóch nauczycieli na zajęciach: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel – specjalista: oligofrenopedagog,  tyflopedagog  lub  surdopedagog,
 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne i bogato wyposażone sale do zajęć rewalidacyjnych,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • dla ucznia bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego możliwość, poza kształceniem ogólnym, rozwijania umiejętności społecznych i interpersonalnych w myśl zasady "jedność w różnorodności",
 • realizacja programów międzynarodowych, np. Comenius, Erasmus+.
 1. Klasa sportowa – pływanie
 • ukierunkowany program szkolenia sportowego rozwijający predyspozycje i uzdolnienia uczniów w pływaniu,
 • 10 godzin zajęć sportowych, realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz równolegle programu szkolenia sportowego z pływania ,
 •  plan zajęć szkolnych zintegrowany z zajęciami treningowymi na pływalni i sali gimnastycznej,
 •  autorem i realizatorem programu szkolenia sportowego dla klasy sportowej będzie trener II klasy z pływania p. mgr Krzysztof Sagan.
II. Oddziały ogólnodostępne
 1. Klasa matematyczno-angielska
 • rozszerzony program nauczania matematyki i języka angielskiego na poziomie od A2 do B2,
 • 2 dodatkowe godziny matematyki języka angielskiego w tygodniu,
 • wyjazdy na warsztaty językowe do Londynu,
 • współpraca z Biblioteką Brytyjską,
 • pogłębianie i rozszerzanie zdobytej wiedzy z obydwu przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do konkursów,
 • osiąganie wysokich wyników na egzaminach poprzez aktywizowanie uzdolnień matematycznych i językowych.
 1. Klasa piłkarska - piłka nożna
 • zajęcia wychowania fizycznego zintegrowane z programem szkolenia piłkarskiego,
 • zajęcia z pływania (raz w tygodniu po meczu w poniedziałki),
 • poza treningami klubowymi dodatkowy trening szkolny na boisku lub sali do gier zespołowych (raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z trenerem klubowym),
 • plan lekcji zintegrowany z zajęciami treningowymi,
 • korzystanie z obiektów sportowych: pływalni, siłowni, sali do aerobiku, ściany do wspinaczki skałkowej, bieżni LA, boiska piłkarskiego i sal gimnastycznych,
 • autorem i realizatorem programu będzie p. mgr Mariusz Niedźwiecki.
 1. Klasa ogólna
 • zorientowana na uczniów, którzy potrzebują więcej czasu na ustalenie swoich predyspozycji i ukierunkowanie zainteresowań.
 


W załącznikach przedstawiamy ofertę edukacyjną, zasady i regulamin rekrutacji
do Gimnazjum nr 11 w Lublinie na rok szkolny 2015/2016.
 

 
Załączniki do pobrania:
Dlaczego_Jedenastka.pdf
Oferta_edukacyjna_Gim11.pdf
Plakat_UMLublin.pdf
Regulamin_rekrutacji_Gim11.pdf
Terminarz_rekrutacji.pdf
Zarzadzenie_LKO.pdf