2015-02-27|Umieszczone w: Integracja, |przez: ZetKa23 lutego w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie odbyły się konsultacje publiczne dotyczące opracowania koncepcji organizacji EDUKACJI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Konsultacje zostały zorganizowane przez MEN.  Wzięli w niej udział Sekretarz Stanu w MEN pan Tadeusz Sławecki oraz przedstawiciele MEN m.in. pani Joanna Wrona  dyr. Departamentu Wyrównywania Szans Edukacyjnych.

Do udziału w dyskusji Minister Edukacji Narodowej zaprosiła: rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, instytucji organizacji  pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Nasze gimnazjum na spotkaniu reprezentowała pani Alina Zawół – przewodnicząca Zespołu ds. INTEGRACJI.

W trakcie konsultacji, dyskusji zostały poddane trzy tematy:

  1. Warunki organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych;
  2. System wspomagania szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych;
  3. Finansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych.