2015-02-27|Umieszczone w: |przez: ZetKa
Zespół musi się składać z ośmiu zawodników, w tym co najmniej 2 dziewczyny. Mecze będą rozgrywane po lekcjach, we wtorki i czwartki od godziny 16.

Karta zgłoszenia dostępna jest na naszej stronie w załączniku. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: zgloszenia.gim11@gmail.com.

Dodatkowe informacje na temat mistrzostw można uzyskać u koordynatorów zawodów pana Piotra Konopki i u Wiktorii Serafin z klasy 3A.

 
Załączniki do pobrania:
lista.doc