2015-01-20|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie wzięli udział we Mszy Świętej  w Kościele p.w. Świętej Rodziny, gdzie od lat gości nas proboszcz parafii ks. Kanonik Ryszard Jurak, wspomagając działania edukacyjne i wychowawcze naszej szkoły.  Po Mszy koncelebrowanej przez ks. dr Krzysztofa Gałana – Dyrektora Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Lubelskiej, ks. Prałata Józefa Dziducha i ks. Romana Knysia złożono kwiaty na płycie grobowca rodziny Mokrskich na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Kolejnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na fasadzie budynku przy ul. 3-go Maja 22, upamiętniającej Mariana Tadeusza Mokrskiego - wielkiego lublinianina.

Główna część obchodów uroczystości rocznicowych miała miejsce w gmachu naszej szkoły. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkoły pani dyr. Mariola Krawczyk serdecznie pozdrowiła członków rodziny Patrona. Gorąco przywitała pana Stanisława Jaroszyńskiego, siostrzeńca Porucznika. Następnie skierowała szczególne słowa powitania wobec delegacji 3. Flotylli Okrętów, reprezentacji Dywizjonu Okrętów Podwodnych, członków załogi ORP „Lublin” oraz delegacji Dowództwa Wielonarodowej Brygady z Lublina.

Gorąco przywitała przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Czuby, dyrektorów szkół i placówek  oświaty oraz kultury, byłych i obecnych pracowników szkoły, rodziców, uczniów oraz media lokalne i szkolne.

Zaszczytnym wstępem do obchodów święta Patrona było odtworzenie fragmentu nagrania z posiedzenia Sejmu RP z dnia 19 grudnia 2014 r., podczas którego Poseł na Sejm RP – pan Lech Sprawka wygłosił oświadczenie poselskie w sprawie 100. rocznicy urodzin porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego, podkreślając wychowawczą rolę Gimnazjum nr 11 w Lublinie w kształtowaniu godnych postaw patriotycznych i etyczno-moralnych młodzieży.

Następnie przedstawiono „Stanowisko w sprawie 100. rocznicy urodzin porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego – patrona Gimnazjum nr 11 w Lublinie”, które zostało przyjęte przez Radę Miasta dnia 23.XII.2014 roku.

Podczas uroczystości pani dyrektor Mariola Krawczyk wręczyła Pamiątkowe Medale zaproszonym gościom i pracownikom szkoły zasłużonym w utrwalaniu pamięci i popularyzacji postaci Patrona.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchania wykładu ,,Postać Mariana Tadeusza Mokrskiego na tle epoki’’, który wygłosił dr hab. Marek Sioma, pracownik Instytutu Historii UMCS.

Część artystyczną uświetnił  ,,Koncert Patriotyczny”  w wykonaniu Chóru Szkolnego „Jedenastka”, prowadzonego pod kierunkiem pani Urszuli Plis oraz Orkiestry Wojskowej z Lublina, pod dyrekcją st. chor. szt. Andrzeja Zaręby.

Cała społeczność Gimnazjum nr 11 z  zaangażowaniem włączyła się w obchody święta Patrona.

Uroczystość wywołała pozytywne emocje wśród jej uczestników. W wypowiedziach zaproszonych gości padło wiele słów uznania dla pracy wychowawczej Gimnazjum nr 11. Był to niezwykły dzień dla społeczności szkoły. Mamy nadzieję, że dla Sympatyków Gimnazjum także.

 
Załączniki do pobrania:
1Stanowisko_RMLublin.PDF
2Stanowisko_RMLublin.PDF