2015-01-08|Umieszczone w: Teatr "Bez Nazwy", |przez: ZetKa

We środę 17 grudnia uczniowie klas pierwszych z nauczycielami i Dyrekcją naszej szkoły obejrzeli spektakl „Opowieść wigilijna” oparty motywach powieści Karola Dickensa. Obsadę sztuki stanowili uczniowie klas: IB, IE, IIIC i IIIG. Bez wątpienia główny bohater dramatu – Scrooge, sugestywnie zagrany przez Szymka Filipiuka z klasy IIIC - zebrał największe owacje;  jego rola wymagała nie tylko opanowania pamięciowego obszernego tekstu, ale też umiejętności okazania szerokiego wachlarza emocji. Wszyscy aktorzy tego przedstawienia zasługują na brawa, gdyż musieli naprawdę napracować się nad tekstem, ruchem scenicznym, kostiumem; dla kilkorga z nich to pierwszy występ na scenie. Ważni są też ci twórcy naszego spektaklu, których pozornie nie widać – odpowiedzialne za scenografię Agata Bednarz i Wiktoria Kuzel  oraz Jakub Psujek, który zilustrował muzycznie naszą „Opowieść wigilijną”. Nad całością czuwała pani Beata Daniluk.
Zapraszamy chętnych do pracy w kole teatralnym!

 
obsada „Opowieści wigilijnej” (uczniowie klas IB, IE, IIIC i IIIG):
Scrooge – Szymon Filipiuk,
Fred; Mały Srooge; Młody Scrooge  – Adrian Smaga,
Żona Freda; Kobieta pierwsza; Pani Cratchit – Maja Kusiak,
Kobieta  druga; Mała siostra Scrooge’a; Praczka – Kinga Sawicka,
Marley – Jakub Borys,
Duch – Aleksandra Latkowska,
Kobieta (narzeczona Scrooge’a) – Weronika Kudela,
Bob Cratchit (kancelista Scrooge’a) – Rafał Lisiak,
Służąca  - Aleksandra Kuchniczak.