2014-12-15|Umieszczone w: Przedmioty artystyczne, |przez: ZetKa
Prezentujemy prace plastyczne uczniów, które zostały nagrodzone w konkursie "Szopka betlejemska".