2014-12-08|Umieszczone w: |przez: ZetKa

W dniach od 9 do 11 grudnia 2014 roku o godzinie 8.00 odbędzie się próbny egzamin gimnazjalny dla klas III.
Zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów rozpoczynają się od godziny 10.35.