2014-11-09|Umieszczone w: Język polski, |przez: ZetKa

Konkurs składał się z dwóch Turniejów: Turniej Poezji i Prozy oraz Turniej Pieśni, a także Koncertu Galowego z udziałem Laureatów i zaproszonych gości. Konkurs jest okazją do kształtowania uczuć patriotycznych i upowszechniania polskiej tradycji narodowej. Umożliwia także propagowanie kultury żywego słowa poprzez recytację i śpiew.
Nasze gimnazjum w Konkursie reprezentował Rafał Gałka z klasy IIA. Recytował fragment wiersza Anny Neumanowej "Do młodych".
Rafała do Konkursu przygotowywała p. Grażyna Maciejewska.