2014-10-09|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Wspominając patriotyczną postawę Patrona naszego gimnazjum - por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego, którego życie i dokonania sa wzorem dla współczesnej młodzieży, uczniowie złożyli na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie.
Przyrzekali zdobywać wiedzę, kształtować postawy patriotyzmu i przywiązania do tradycji, dbać o dobry wizerunek szkoły, sławić imię Patrona i pielęgnować pamięć o nim.

W dalszej części uroczystości głos zabrała wicedyrektor Gimnazjum nr 11 p. Agata Węska. Serdecznie powitała wszystkich zebranych. Podkreśliła, iż z chwilą złożenia ślubowania pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi  uczniami naszej szkolnej społeczności.
Część artystyczną przygotowały panie: Agnieszka Więk-Bernat, Beata Daniluk i Urszula Plis. Oprawą plastyczną zajęła się p. Agnieszka Burdyk.