2014-10-03|Umieszczone w: "Adopcja Serca", |przez: ZetKa


Pan Czernichowski pracował na misjach w Afryce i bardzo ciekawie opowiadał o sytuacji ludzi tam mieszkających oraz o pomocy, jaką niosą im misjonarze. Usłyszeliśmy o problemach dzieci i młodzieży takich jak niedożywienie, utrudniony dostęp do edukacji, brak opieki medycznej i wody pitnej, zamieszki wojenne. Obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć  z Kongo i Kamerunu,  zobaczyliśmy własnoręcznie wykonane zabawki  i instrumenty afrykańskie.
Pod koniec spotkania nastąpił najważniejszy moment. Pan Konrad Czernichowski na ręce pani dyrektor Marioli Krawczyk przekazał kwestionariusze osobowe dwojga  dzieci  z Republiki Demokratycznej Konga, przekazując nam je w adopcję. Tym samym cała nasza szkoła: uczniowie, nauczyciele i pracownicy stali się rodziną adopcyjną dla dziewczynki o imieniu Bernadette i chłopca o imieniu Bizimana. Wspólnie będziemy tym dzieciom pomagać.
Przypomnijmy, że nasze gimnazjum zostało już po raz drugi rodziną adopcyjną w ramach akcji „Adopcja Serca”. W maju zakończyła się trwająca 10 lat  adopcja Musafiri Amani, chłopca z Republiki Demokratycznej Kongo, który dzięki nam zdobył wykształcenie i usamodzielnił się.
Koordynatorami akcji „Adopcja Serca” w naszej szkole są  pani Agnieszka Goliszek i pan Krzysztof Celiński.