2014-06-23|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa


Organizatorami uroczystości byli: Gimnazjum nr 11 w Lublinie, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Parafia p.w. Świętej Rodziny.
Dyrektor Gimnazjum nr 11, pani Mariola Krawczyk, powitała uczestników uroczystości. Pani Barbara Oratowska, kustosz Muzeum Martyrologii, zapoznała zebranych z przebiegiem uroczystości.
Została odprawiona uroczysta msza, a następnie odbył się Apel Poległych. Po mszy złożono kwiaty i wieńce przy Pomniku Ofiar.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Lublin, Związku byłych Więźniów Okresu Komunistycznego, kombatanci, członkowie rodzin pomordowanych. Okoliczne szkoły były reprezentowane przez poczty sztandarowe oraz delegacje uczniów wraz z nauczycielami.