2014-06-29|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa


Pani dyrektor Mariola Krawczyk serdecznie przywitała wszystkich gości przybyłych na uroczystość, rodziców, młodzież klas trzecich, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie podsumowała efekty pracy trzecioklasistów. Wielu z nich nagrodziła pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. Wręczyła także listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Szczególne słowa podziękowania skierowała do współpracowników i wychowawców klas III, dziękując im za wielki wkład pracy w kształtowanie osobowości młodych ludzi, cierpliwość i trudną pracę wychowawczą .
 
Absolwentom gimnazjum pani dyrektor życzyła szczęśliwej drogi ku dorosłości oraz uśmiechu losu w życiu. Jeden z uczniów w imieniu koleżanek i kolegów  podziękował nauczycielom za przekazaną wiedzę, trud wychowawczy i wszelkie dobro, którego uczniowie doświadczyli w murach tej szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Małek, również dołączyła się do tych podziękowań. Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły. Przyrzekali, że będą kontynuować naukę, doskonalić swój charakter, dbać o dobry wizerunek szkoły, czcić imię Jej Patrona oraz szanować dokonania innych ludzi. W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas drugich.

Młodzi konferansjerzy z wdziękiem czuwali nad przebiegiem akademii. Recytatorzy poetyckim słowem wspominali „niezapomniane młodzieńcze lata” spędzone w murach naszej szkoły, żałując, że nadszedł czas pożegnania i że „droga daleka przed nimi…”. Chór oraz szkolni artyści zachwycili zebranych zdolnościami wokalnymi i muzycznymi. Na pożegnanie wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście zaśpiewali znaną refleksyjną pieśń, która zaczyna się słowami: „Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie  nas….”.


* Uroczystość przygotowali uczniowie klas trzecich i drugich przy współudziale pań: Beaty Daniluk, Marty Golec, Urszuli Plis oraz Agnieszki Burdyk.