2014-06-14|Umieszczone w: Język niemiecki, |przez: ZetKa


Dnia 6. czerwca w murach III Liceum im. Unii Lubelskiej miały miejsce uroczystości z okazji wręczenia certyfikatów DSD II absolwentom naszego gimnazjum, którzy kontynuowali naukę oraz Program DSD II.
Odsłonięto tablicę: Szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec i Szkoła PASCH-Schulen der Zukunft.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się atache ambasady Niemiec p. König, honorowy Konsul Niemiec w Lublinie, p. Kidyba, doradca ZFA p. Gross, dyrektorzy szkół partnerskich DSD I  z Gimnazjum nr 11 i Gimnazjum nr 5 w Lublinie oraz Gimnazjum nr 1 ze Świdnika, a także przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego Lublinie.