2014-06-19|Umieszczone w: Rok szkolny 2013/2014, Chemia, |przez: ZetKa


Nasza drużyna w składzie: Aneta Chawryło klasa IA, Michał Lisowski klasa IIF oraz Konrad Goliszek klasa IIIA zajęli wysokie miejsce jako drużyna, a Konrad Goliszek był najlepszy w całym województwie. GRATULACJE!.

Turniej obejmował całe województwo lubelskie, organizatorzy turnieju to: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Chemii UMCS w Lublinie. Turniej odbywał się: etap okręgowy: w Lublinie, Chełmie, Włodawie, Białej Podlaskiej, Zamościu; etap wojewódzki: na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.        
W etapie okręgowym uczniowie pisali:
Test pisemny - złożony z zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Czas pracy 35 minut. Maksymalna liczba punktów 20. W tej części komisja wyłoniła uczniów z klasy I, II i III z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, którzy zostali wyróżnieni dyplomem i nagrodą. Suma punktów wszystkich członków zespołu stanowiła punktację drużyny.
Konkurencje zespołowe - poszczególne zespoły razem ze swoimi  nauczycielami przeprowadzali przygotowane przez siebie konkurencje dla pozostałych zespołów.
Liczba zdobywanych przez zespoły punktów doliczana była do sumy punktów za test.
W etapie wojewódzkim uczniowie pisali:
Test pisemny - zasady takie jak na etapie okręgowym
Konkurencje zespołowe przygotowane przez organizatorów – test w języku angielskim.
Zadanie laboratoryjne  do uzyskania 30 pkt. Na wykonanie zadania przewidziano 40 min.