2014-06-02|Umieszczone w: Integracja, |przez: Małgorzata Kącka

30 maja 2014 r. uczniowie klas Ib, Id i Ie, pod opieką pań: Iwony Dudek-Błaszczyk, Anny Barygi, Aliny Zawół, Katarzyny Zezuli, Beaty Zgnilec i Elżbiety Kręcisz-Plis, wzięli udział w Turnieju Sportowym, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. Inicjatorami spotkania byli pani Ewa Butryn-Greczkowska oraz pan Jacek Postój.
Celem imprezy było przede wszystkim integrowanie uczniów o ograniczonej sprawności z pełnosprawnymi rówieśnikami, ale także rozwijanie zainteresowań różnymi formami sportu, kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Nasza młodzież zaprezentowała się wspaniale. Uczniowie chętnie brali udział w proponowanych konkurencjach sportowych, wśród których znalazły się między innymi: podrzucanie piłeczek oburącz, zbijanie kręgli, jedzenie banana na czas, odbijanie piłeczki tenisowej, wyścigi rzędów czy przebijanie balonów. Turniejowi sportowemu towarzyszyły również indywidualne występy młodych artystów.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami oraz oczywiście głośnym aplauzem publiczności.
Dziękujemy za wzorową postawę młodzieży, a nauczycielom i uczniom Gimnazjum nr 15 za wspólną zabawę.