2014-04-01|Umieszczone w: Język niemiecki, |przez: ZetKa

Zdający przygotowywali się do egzaminu przez wiele miesięcy pod czujnym okiem pań germanistek: pani Anny Doroszewskiej i pani Violetty Winiarczyk. Jednak mimo doskonałego przygotowania emocji nie brakowało!  21 marca odbyła się  4-godzinna część pisemna egzaminu, w której zdający zmierzyli się z zadaniami na rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu oraz pisali wypracowanie.
25 marca miała miejsce część ustna egzaminu. Do naszego gimnazjum przybyli egzaminatorzy delegowani przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty: dr Andreas Gross oraz dr Manuel Hass. Uczniowie klasy 3A w obecności komisji indywidualnie prezentowali opracowane przez siebie projekty oraz odpowiadali na zadawane im pytania. Egzamin ustny trwał około 20 minut i choć był nieco stresujący, zdający wychodzili z niego z uśmiechami na twarzach. Nic dziwnego, wszak Deutsch macht Spaß!.
Na koniec młodzież  podziękowała komisji i wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe. Z niecierpliwością czekamy na certyfikaty!
Warto przypomnieć, że nasze gimnazjum jako jedyne w Lublinie prowadzi projekt z języka niemieckiego DSD1. Dotychczas certyfikat uzyskało już prawie 80 uczniów naszej szkoły.