2014-03-26|Umieszczone w: |przez: ZetKa

Harmonogram rekolekcji:
- o godzinie 8.00 - spotkanie uczniów z wychowawcami,
- o godzinie 8.15 - nauka rekolekcyjna,
- uczniowie, którzy nie uczestniczą w uroczystościach religijnych pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece szkolnej,

- zajęcia lekcyjne 31 marca i 2 kwietnia odbywać się będą od godziny 9.45 wg planu lekcji,
- w dniu 1 kwietnia nie ma zajęć lekcyjnych, po nauce rekolekcyjnej, uczniowie wraz z opiekunami uczestniczą w Misterium Męki Pańskiej w Domu Akcji Katolickiej. W tym dniu obowiązuje zakaz wejścia do budynku w czasie trwania sprawdzianu w szkole podstawowej.