2014-03-09|Umieszczone w: Integracja, |przez: Małgorzata Kącka

2 i 3 grudnia 2013r. odbyły się Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Gimnazjum nr 11 wzięło w nich udział prezentując doświadczenia 10-letniej pracy z uczniami z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych.

Gimnazjum nr 11 było jednym z 70 wystawców. W targach wzięło udział 4 nauczycieli specjalistów z naszej szkoły wraz z podopiecznymi z oddziałów integracyjnych. Formuła Targów obejmowała część wystawienniczą, konferencyjną, kiermasz oraz pokazy artystyczne. W części konferencyjnej imprezy odbyły się dwa spotkania:

-        pierwsze poświęcona aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
-        drugie zagadnieniu edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w kontekście wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zorganizowane debaty to ważny czynnik sprzyjający upodmiotowieniu osób z niepełnosprawnością oraz szansa na wypowiedzenie się na wyznaczone tematy tj.: 

-        systemowe wsparcie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami,
-        sprawność zawodowa osób niepełnosprawnych,
-        wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
-        kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Poza częścią konferencyjną odbył się przegląd talentów niepełnosprawnych artystów oraz wystawa i kiermasz prac artystycznych osób z niepełnosprawnością.
Udział w targach stał się ważnym elementem strategii promocji naszej placówki w środowisku lubelskim. Pozwolił na nawiązanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie miasta Lublin i w województwie. Uczniowie mieli możliwość zaprezentować szkołę przyjazną i bez barier oraz poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych i instytucji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną. Podczas targów nasi podopieczni nawiązali znajomości z uczniami z innych szkół oraz warsztatów terapii zajęciowej, poznali miejsca aktywności osób niepełnosprawnych i formy pomocy z jakich mogą korzystać oni sami i ich rodziny.