2013-11-11|Umieszczone w: G11, Rok szkolny 2013/2014, |przez: Kącka Małgorzata


Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie ”Ojczyzno moja najmilsza” Lublin 201329 października 2013 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu  Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej. Konkurs składał się z dwóch Turniejów: Turniej Poezji i Prozy oraz Turniej Pieśni, a także Koncertu Galowego z udziałem Laureatów i zaproszonych gości. Uczestnicy Konkursu zaprezentowali utwory ukazujące różne oblicza miłości do Ojczyzny.
Udział w Konkursie stwarza  okazję do kształtowania uczuć patriotycznych i upowszechniania polskiej tradycji narodowej. Umożliwia także propagowanie kultury żywego słowa poprzez recytację i śpiew. Odczytanie protokołu Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w czasie Koncertu Galowego, który odbył się 7  listopada 2013 r. w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego. Laureaci i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ich fundatorami byli: Urząd Miasta Lublin i Centrum Kultury w Lublinie.
Występy nagrodzonych  uświetniły  lubelskie obchody 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Nasze gimnazjum w Konkursie reprezentowało troje recytatorów: Katarzyna Grabińska z kl. IIIF, Rafał Gałka z kl. IA i Przemysław Belina z kl. IIIF.
Wyróżnienie w kategorii - uczniowie szkół gimnazjalnych otrzymał Przemysław Belina.
Gratulujemy Przemkowi wyróżnienia!
Ucznia do konkursu przygotowała pani Mariola Krawczyk.