2013-11-11|Umieszczone w: G11, Język polski, |przez: ZetKa

„Ojczyzno moja!  W życiu tyle razy
Pytałem serca, gdzie Cię szukać trzeba?

Najczęściej były to umarłe głazy
Albo tęsknota do twojego nieba,
Co takie mgliste i z chmurą na czole.

Dzisiaj nie pytać, odpowiadać wolę:
Ojczyzna nasza - to nasz dom rodzinny,
Który kochamy…”

        „Być Polakiem  -   to zaszczyt i honor.  To duma z uczestnictwa w dziedzictwie  pisanym  szlachetnym życiem, nauką i uczciwą pracą wielu pokoleń. To świadomość tożsamości, która zobowiązuje i odpowiedzialności za przyszły kształt  Rzeczpospolitej przekazywanej dzieciom i wnukom. /…/
        Być Polakiem  -  to być dumnym z tego, że bez względu na okoliczności, różnice, podziały i spory, wartością  jednoczącą społeczeństwo jest Polska.”

Narodowe Święto Niepodległości jest przywołaniem jednej z najważniejszych rocznic w dziejach Polski. 11 listopada 1918 roku, po 123. latach niewoli, Polska stała się na nowo wolnym i niepodległym państwem. 11 listopada jest więc datą symboliczną dla Polski i dla Polaków. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba  pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.
11 listopada 1918 roku to dla młodego pokolenia  bardzo odległa przeszłość, ale naszym patriotycznym obowiązkiem jest „pielęgnowanie” tej przeszłości. Zastanówmy się, jaką to Święto ma dla nas dzisiaj wartość i do jakich powinno nas skłaniać refleksji.