2013-10-28|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

21 października bieżącego roku w Gimnazjum nr 11 miała miejsce uroczystość ślubowania klas pierwszych. Uczniowie siedmiu klas rozpoczynających naukę w naszym gimnazjum, przyrzekali: zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, doskonalić w swoim charakterze pilność, ambicję, uczciwość, szlachetną rywalizację; kształtować postawę patriotyzmu i przywiązania do tradycji; kierować się szacunkiem wobec rodziców, nauczycieli, koleżeństwem wobec rówieśników, wrażliwością wobec potrzebujących pomocy; tworzyć dobry wizerunek szkoły, sławić imię jej Patrona.
Życzymy im wytrwałości w wypełnianiu tych zaszczytnych postanowień.