2013-09-04|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

Od 2 do 16 września 2013 roku przyjmowane będą wraz ze stosownymi załącznikami, kompletnie wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym.

§ 5.1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Zasady przyznawania stypendium szkolnego oraz inne szczegółowe informacje na powyższy temat znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce "Pedagog".
 
Druki do pobrania, w formie papierowej, u pedagoga szkolnego od dnia 1 września 2013 roku, (pokój 164) lub do pobrania z załączników poniżej.
 
Zapraszamy zainteresowanych i zachęcamy do korzystania z powyższego świadczenia.

Pedagodzy szkolni

 
Załączniki do pobrania:
informacja.pdf
oświadczenie.pdf
wniosek.pdf
zaświadczenie o dochodach.pdf