2013-06-24|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

Trzy szkoły publiczne i cztery szkoły niepubliczne, których uczniowie uzyskali największą liczbę tytułów laureata i finalisty, otrzymały puchary Prezydenta Miasta Lublin. Łącznie nagrodzonych zostało 179 uczniów z 21 szkół, którzy uzyskali 231 tytułów laureata. Uczniowie – laureaci, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 średnią ocen, co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę z zachowania, otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych. Wysokość stypendium wynosi 371 zł. Uczniowie, którzy uzyskali więcej niż jeden tytuł laureata, uzyskują wielokrotność tej kwoty.
 
Najliczniejszą grupę laureatów mają następujące szkoły:
1. Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki  – 34 uczniów zdobyło 55 tytułów laureata,
2. Gimnazjum nr 10 im. księdza Jana Twardowskiego  – 19 uczniów zdobyło 24 tytuły laureata,
3. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza – 14 uczniów zdobyło 20 tytułów laureata,
4. Gimnazjum nr 9 im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” - 13 uczniów zdobyło 19 tytułów laureata,
5. Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja – 12 uczniów zdobyło 14 tytułów laureata,
6. Gimnazjum nr 11 im. porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego – 9 uczniów zdobyło 14 tytułów laureata,
7. Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego - 11 uczniów zdobyło13 tytułów laureata,
8. Prywatne Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego – 11 uczniów zdobyło 12 tytułów laureata,
9. Prywatne Gimnazjum Królowej Jadwigi - 11 uczniów zdobyło12 tytułów laureata,
10. Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina - 10 uczniów zdobyło 11 tytułów laureata
.
 
Największe sukcesy osiągnęli następujący uczniowie::

  • Jan Rybojad – uczeń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, który zdobył tytuł laureata w 6 konkursach,
  • Katarzyna Mikulska  – uczennica Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego, która zdobyła tytuł laureata w 4 konkursach,
  • Patrycja Gliwka – uczennica Gimnazjum nr 9 im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, która zdobyła tytuł laureata w 4 konkursach,
  • Wiktor Kaczyński – uczeń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, który zdobył tytuł laureata w 4 konkursach,
  • Jakub Boguta-  uczeń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, który zdobył tytuł laureata w 4 konkursach.
Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego z Gimnazjum nr 11 w Lublinie pod batutą pani Urszuli Plis.  Młodzi artyści zaśpiewali m.in. kanon „Wiwat szkoła”, fragment z oratorium G. F. Haendla pt. „Canticorum jubilo”, kilka piosenek, których treść i tytuły układały się w dewizę życiową: „Nasze miejsce na ziemi”, „Pięknie żyć”, „Tylko chcieć”.
Nie zabrakło również piosenek o Patronie naszego gimnazjum, wybitnym lublinianinie, bohaterze  legendarnego okrętu podwodnego „Orzeł” - Marianie Tadeuszu Mokrskim.