2013-06-22|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

„Może Twoje serce będzie tak gorące,
Może Ty mieć będziesz tyle siły,
Że obronisz słabych i skrzywdzonych,
Że świat zmienisz na dobry i miły.”

 
(E. Szelburg- Zarembina: „Nie wiadomo”)

Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i integracyjno-sportowej. Część oficjalna odbyła się z udziałem zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in. pan Sławomir Skowronek z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin, pani Elżbieta Sękowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie, pan Marek Błaszczak, proboszcz parafii p.w. Św. Rodziny ks. kanonik Ryszard Jurak, uczniowie wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 15 w Lublinie, które też prowadzi oddziały integracyjne oraz nauczyciele naszej szkoły, uczący w klasach integracyjnych od początku ich istnienia, a także absolwenci tych klas.
Pani dyrektor Mariola Krawczyk przywitała gości oraz podzieliła się refleksjami na temat funkcjonowania tych oddziałów w gimnazjum.
Uczennica klasy IIIB, Dominika Bochniarz, była lektorem prezentacji multimedialnej, która pokazywała historię funkcjonowania klas integracyjnych w naszej szkole.
Uczniowie z klas integracyjnych przygotowali okolicznościową część artystyczną.
Później zdmuchnięto świeczki na urodzinowym torcie.
Następnie odbyła się część integracyjno-sportowa. W sali gimnastycznej rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach sportowych drużyny gości i gospodarzy, zaś w sali teatralnej odbył się zespołowy quiz wiedzy o integracji i niepełnosprawności pt. „Tacy Sami” oraz konkurencje praktyczne.
Na zakończenie uroczystości ogłoszono wyniki rywalizacji, wręczono dyplomy i statuetkę dla zwycięskiej drużyny oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia. Młodzież i opiekunów zaproszono na słodki poczęstunek
Organizatorami jubileuszu byli: Dyrekcja Szkoły, zespół pedagogów pracujących w naszej szkole, wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach integracyjnych.