2013-06-04|Umieszczone w: Chemia, |przez: ZetKa

21 maja 2013 roku nasze Gimnazjum odwiedzili goście z firmy PKN ORLEN, którzy przeprowadzili ciekawą lekcję – prezentację. Prezentacja dotyczyła destylacji ropy naftowej, złóż tego surowca w kraju i na świecie oraz innych źródeł energii (m. in. gazu łupkowego). Lekcja była bardzo ciekawa, a uczniowie zyskali wiedzę na temat ropy naftowej i jej pochodnych, wykorzystania jej w przemyśle i życiu codziennym.
Mamy nadzieję, że w przyszłości PKN ORLEN odwiedzi nasze Gimnazjum z równie interesującymi prezentacjami. Liczymy na współpracę.