2013-06-03|Umieszczone w: G11, Język polski, Rok szkolny 2012/2013, |przez: ZetKa

27 maja 2013 r. odbył się XIX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w Świdniku. Organizatorami konkursu są: Gimnazjum nr 3 i Proboszcz parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Świdniku.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Przesłuchania odbyły się w auli parafialnej Jana Pawła II. Schola dziecięca „Nutki Chwały” uświetniła konkurs pieśniami religijnymi śpiewanymi w trzech językach: włoskim, łacińskim i polskim.
Do konkursu zgłosiło się 43 recytatorów.  Jury oceniało m. in. ciekawy dobór repertuaru, zgodny z tematyką konkursu, stosowność tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych uczestnika oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom interpretacji głosowej tekstów był bardzo wysoki.
Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody i pięć wyróżnień oraz dwie nagrody specjalne: jedną za dobór wierszy Papieża Jana Pawła II i drugą - za dobór innych tekstów o tematyce religijnej.
Gimnazjum nr 11 w Lublinie było reprezentowane przez czworo uczniów: Julię Dyś, Sarę Iwaniak i Karola Bochyńskiego z klasy IIIF oraz Przemysława Belinę z klasy IIF. Karol i Przemek znaleźli się wśród pięciorga wyróżnionych recytatorów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci - oprócz dodatkowych dyplomów - zostali obdarowani pięknie wydanymi albumami.
Wielkie gratulacje!
Uczniów do konkursu przygotowali: pani Krystyna Fajfer i pan Krzysztof Celiński.