2013-05-29|Umieszczone w: Radio MIX, |przez: ZetKa

Nasz partner medialny Radio eR zaprasza Nas i zachęca Gimnazjalistów do włączenia się w akcję propagującą bezpieczne i kulturalne poruszanie się  po ulicach Lublina, a w szczególności bezpieczne przechodzenie przez jezdnię.
Pierwszego dnia wiosny rozpoczęła się akcja  „Proszę przepuść mnie”. Chcemy wśród lubelskich kierowców promować kulturalne zachowanie wobec pieszych, zamierzających przejść przez ulicę. Należy zwrócić szczególną uwagę na tę grupę użytkowników dróg, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa. Około 39% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. W 2011 roku odnotowano w naszym kraju 11 220 wypadków z udziałem osób pieszych (27,9% ogółu), w których zginęło 1 419 osób (33,9% ogółu), a 10 568 odniosło obrażenia ciała (21,3% ogółu). W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego (m. in. na przejściach dla pieszych) odnotowano 7 212 wypadków, co stanowi 64,3% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 507 osób (35,7% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 7 272 osób (68,8% ogółu rannych pieszych).
Grupy wolontariuszy pojawiali się w okolicach najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Lublinie, by upominkami nagradzać kierowców, którzy wykażą się kulturą wobec pieszych użytkowników drogi, zatrzymując auto i umożliwiając im przejście na druga stronę ulicy. Całe wydarzenie (opis sytuacji na drogach, komentarze na temat zachowania kierowców wobec pieszych, reakcje kierowców i pieszych) są obecne na antenie Radia eR codziennie w czasie trwania akcji, po każdej pełnej godzinie, w ramach radiowego magazynu dla kierowców „Radiopilot”.
Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach w czasie przekraczania jezdni, a więc z jednej strony zwrócenie uwagi kierowców na pieszych przechodzących przez ulicę, a tym samym wzrost kultury jazdy; z drugiej zaś strony wzrost świadomości pieszych na temat zasad poruszania się po drogach. Efektem naszych działań będzie też stworzenie mapy najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w przestrzeni miejskiej.