2013-05-26|Umieszczone w: G11, Język polski, Rok szkolny 2012/2013, |przez: ZetKa

Patronat honorowy nad konkursem objęli: ks. prof. dr hab. Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski i Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty. Organizatorami konkursu są: Gimnazjum nr 15 w Lublinie i Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: recytacji i wokalnej interpretacji utworów poetyckich  Karola Wojtyły Papieża Jana Pawła II.Celem konkursu jest m.in. ukazywanie poetyckiego dorobku Papieża Polaka oraz inspirowanie młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa Jana Pawła II. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.
Do konkursu zgłosiło się ponad stu recytatorów, chóry szkolne i wokaliści indywidualni. Poziom konkursu był bardzo wysoki.  Profesjonalne jury wyłoniło laureatów oraz przyznało wyróżnienia. W kategorii gimnazjów przyznano trzy nagrody i sześć wyróżnień.
Gimnazjum nr 11 w Lublinie reprezentowało czworo uczniów z klasy IIIF: Julia Dyś, Sara Iwaniak, Karol Bochyński i Radosław Rytwiński.
Karol Bochyński otrzymał wyróżnienie za interpretację wiersza Karola Wojtyły pt. „Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem”. Otrzymał pamiątkowy dyplom i album z poezją religijną. Gratulujemy sukcesu!
Uczniów do konkursu przygotowała pani Krystyna Fajfer.