2014-03-31|Umieszczone w: |przez: ZetKaWszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z terminarzem i zasadami rekrutacji, które zamieszczamy  w załączniku poniżej.


Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi w dniu 3 lipca 2014 r. o godzinie 10:00. O wynikach rekrutacji można dowiedzieć się logując się na swoje konto lub sprawdzić wynik poprzez płatny SMS. Listy zakwalifikowanych zostaną wywieszone również w szkołach.

Każdy zakwalifikowany uczeń powinien do dnia 4 lipca do godziny 13.00 złożyć w szkole do której został zakwalifikowany komplet oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu z OKE). Niezłożenie ww. dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z nauki w danej szkole  i spowoduje skreślenie go z listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7 lipca o godzinie 10.00 opublikowane zostaną listy uczniów przyjętych do szkół oraz listy wolnych miejsc w szkołach. Następnie rozpocznie się tzw.rekrutacja uzupelniająca.


Polecamy przestudiować zamieszczony w załączniku przewodnik gimnazjalisty kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej.

Adres strony internetowej rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2014/15.
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

 
Załączniki do pobrania:
przewodnik.pdf
zasady_rekrutacji.pdf