2013-05-12|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

W kwietniu 2013 r. Gimnazjum nr 11 w Lublinie podpisało umowę patronacką z wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie „Jedenastki” będą mieli możliwość udziału w wykładach, zajęciach warsztatowych, konkursach oraz przedsięwzięciach kulturalnych i naukowych, organizowanych przez pracowników  Wydziału Politologii UMCS.