2013-04-21|Umieszczone w: G11, Język polski, Rok szkolny 2012/2013, |przez: ZetKa

15 kwietnia 2013 r. w Trybunale Koronnym odbył się finał VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej "Lubelszczyzna - godna Europy Ojczyzna".
Uroczystość uświetnił występ skrzypaczek ze Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Piękne recytacje laureatów dostarczyły zaproszonym gościom wielu wrażeń. Laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i cennymi nagrodami książkowymi, które ufundowali sponsorzy: Prezydent Miasta Lublin, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Związek Literatów Polskich, Redakcja Kwartalnika Akcent oraz Radio Lublin.
Wśród nagrodzonych był też KAROL BOCHYŃSKI, uczeń klasy IIIF z Gimnazjum nr 11 w Lublinie.
Gratulujemy sukcesu!

 
Załączniki do pobrania:
Dyplom Karola.pdf