2013-04-10|Umieszczone w: G11, Język polski, |przez: ZetKa

Dnia 22 marca 2013 r. w Gimnazjum nr 14 w Lublinie  odbyła się  VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Regionalnej  "Lubelszczyzna - godna Europy Ojczyzna'', pod patronatem: Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Związku Literatów Polskich, Redakcji Kwartalnika "Akcent" i  Radia Lublin.
Celem konkursu jest między innymi upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, propagowanie najbardziej wartościowej poezji twórców naszego regionu, uświadomienie młodzieży jej bliskich związków z regionem. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy IIIF: Julia Dyś, Sara IwaniakKarol Bochyński.
Poziom konkursu był wysoki. W grupie wiekowej młodzieży gimnazjalnej KAROL BOCHYŃSKI  otrzymał WYRÓŻNIENIE  za oryginalną interpretację wiersza pt. "Mądrość i głupota”. Gratulujemy!
Uczniów do konkursu przygotowała pani Krystyna Fajfer.