2013-04-08|Umieszczone w: G11, Język francuski, |przez: Stępień Kasia

Festiwal objęty jest honorowym patronatem Ambasady Francji w Warszawie. Oto regulamin konkursu:
A. UCZESTNICY

  1. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą soliści lub zespoły - wykonawcy piosenki francuskiej GIMNAZJALIŚCI I UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH.
  2. Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu indywidualnie lub za pośrednictwem swojego gimnazjum lub liceum.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać kartę zgłoszenia według ustalonego wzoru oraz nagranie podkładu /najlepiej w 2 formatach dla pewności !/. Informacja u nauczyciela języka francuskiego. Można przesłać zgłoszenie i nagrania mailem do  głównych organizatorek NA 2 MAILE annabialek7@wp.pl i justuspastus1@wp.pl (max. do 15 kwietnia 2013!)
Uczestnicy mogą  zaprezentować piosenkę francuską (frankofońską) z tradycyjnego / współczesnego repertuaru:
- z akompaniamentem własnym: 1 - 3 instrumentów "na żywo".
- z przygotowanym we własnym zakresie półplaybackiem,
UWAGA: Jeden uczestnik nie może występować więcej niż 2 razy np. jako solista i członek zespołu. Z jednej szkoły mogą wystąpić 2 zespoły/ soliści wyłonieni w szkolnych eliminacjach!!!
Przy ocenie będą brane pod uwagę:
- dobór repertuaru,
- walory głosowe,
- dykcja,
- interpretacja utworów,
- poprawność językowa.
Przewidziane nagrody : rzeczowe, specjalne i wyróżnienia.
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający. Zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania produkcji festiwalowych dla potrzeb promocji Festiwalu.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ ORGANIZATORKI.