2013-03-14|Umieszczone w: G11, |przez: Krzysztof Szczerba

„Czy można polubić pleśniaka”?

W piątek, 8 marca br. uczniowie klas pierwszych mieli okazję obejrzenia projektu edukacyjnego, przygotowanego przez klasę IIG pod hasłem „Czy można polubić pleśniaka”?

Był to pewnego rodzaju sąd nad grzybami. W dyskusji wystąpili:

-oskarżyciele - zbieracz grzybów, gospodyni domowa, sadownik i rolnik,

-obrońca, ławnicy - botanik i leśnik,a mowę końcową wygłosił sędzia.

W organizację projektu zaangażowali się wszyscy uczniowie z klasy IIG. Ci,którzy nie brali udziału w przedstawieniu, wykonali plastyczne okazy grzybów jadalnych i trujących. Celem projektu było zapoznanie uczniów ze znaczeniem grzybów, doskonalenie umiejętności  ich rozpoznawania oraz ukazanie właściwego stosunku człowieka w przyrodzie. Jak zaznaczyli uczestnicy dyskusji, pleśnie wywołują dużo szkód, jednak mogą też być pożyteczne. Z takich pleśni jak pędzlak i kropidlak wyodrębniono substancję o właściwościach leczniczych, m.in. penicylinę.
      
W II części spotkania pierwszoklasiści otrzymali do wykonania zadanie. Z rozsypanych sylab, znajdujących się w kopertach, należało ułożyć hasło, które brzmiało „Ochrona przyrody społecznym obowiązkiem”. Dla zwycięzców czekały słodkie upominki.
Projekt  przygotowany został pod kierunkiem p. Grażyny Maciejewskiej i p. Ewy Ćwik.