2013-03-11|Umieszczone w: G11, |przez: ZetKa

Rekolekcje Wielkopostne w naszym gimnazjum odbywają się w dniach 11-13 marca 2013 r.
Harmonogram rekolekcji:
- godz. 8.00 – spotkanie uczniów uczęszczających na lekcje religii z wychowawcami,
- godz. 8.15 – nabożeństwo rekolekcyjne,
- godz. 10.05 – lekcje wg planu.
Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i nie uczestniczą w rekolekcjach pozostają pod opieka nauczyciela w bibliotece szkolnej.