2013-03-01|Umieszczone w: G11, Radio MIX, |przez: ZetKa

Tu Wasze Radio MIX - pamiętamy o rocznicach.
Powstanie Styczniowe – było to powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863, wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie spowodowane było narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego społeczeństwa, które stawiało opór. Wybuchło (22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim) oraz (1 lutego 1863 r.) na Litwie, trwało do jesieni 1864 r. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.
Powstanie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach. Blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych lub zesłanych na Syberię. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela. Na Litwie zginęło 10 000 szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 000; co oznacza, że zginął co czwarty Polak.

Dziś pamiętamy o tamtych wydarzeniach, składamy kwiaty i zapalamy znicze w miejscach pamięci. Chwała Bohaterom.