2012-11-19|Umieszczone w: G11, Język polski, |przez: ZetKa

Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej
im. Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
”Ojczyzno moja najmilsza”
Lublin 2012


30 października 2012 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu  Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej dla mieszkańców miasta Lublin, powiatu lubelskiego ziemskiego i powiatu świdnickiego.
Konkurs składał się z dwóch Turniejów: Turniej Poezji i Prozy oraz Turniej Pieśni, a także Koncertu Galowego z udziałem Laureatów i zaproszonych gości. Celem konkursu jest utrwalanie pamięci o utworach ukazujących różne oblicza miłości do Ojczyzny, a także przybliżanie Polakom współczesnych patriotycznych utworów literackich.
Udział w Konkursie stwarza  okazję do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym. Umożliwia także propagowanie kultury żywego słowa poprzez recytację i śpiew. Koncert Galowy odbył się 8 listopada 2012 r. w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach lubelskich obchodów 94. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Organizatorami  konkursu są:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin,
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie.

Gimnazjum nr 11 w Lublinie reprezentowało troje uczniów: Weronika Domańska z kl. IIIA , Julia Dyś z kl. IIIF i Przemysław Belina z kl. IIF.  Uczestników konkursu przygotowały panie: Mariola Krawczyk, Wiesława Chmiel i Krystyna Fajfer.