2012-11-05|Umieszczone w: G11, Rok szkolny 2012/2013, |przez: ZetKa


A oto pełna lista laureatów:

Nazwisko i imię ucznia Konkurs Imię i nazwisko nauczyciela
Mielnik Mateusz języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Dimitrewska Agata języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Mikulska Katarzyna języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Moch Aleksandra języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Szymczyk Aleksandra języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Filipek Kamila języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Tomczak Jowita języka niemieckiego Anna Dąbkowska, Violetta Winiarczyk
Mikulska Katarzyna matematyczny Bożena Winiarska
Siwiec Monika matematyczny Bożena Winiarska
Czerniawska Magdalena polonistyczny Wiesława Chmiel
Sikora Marcelina polonistyczny Wiesława Chmiel
Domańska Weronika polonistyczny Wiesława Chmiel
Moch Aleksandra polonistyczny Wiesława Chmiel
Woś Aleksandra polonistyczny Krystyna Fajfer
Oleksińska Kamila polonistyczny Krystyna Fajfer
Jezior Kamila polonistyczny Krystyna Fajfer
Tomczak Jowita polonistyczny Wiesława Chmiel
Góra Weronika języka rosyjskiego Grażyna Maciejewska
Mikulska Katarzyna chemiczny Bożena Pryszczewska
Goliszek Konrad chemiczny Bożena Pryszczewska
Mikulska Katarzyna języka angielskiego Agnieszka Goliszek
Szum Adam języka angielskiego Agnieszka Goliszek
Filipek Kamila języka angielskiego Agnieszka Goliszek
Siwiec Monika języka angielskiego Agnieszka Goliszek
Komsta Maciej historyczny Danuta Radzik
Lipiński Łukasz biologiczny Ewa Ćwik
Goliszek Konrad biologiczny Ewa Ćwik
Kwiecińska Anna biologiczny Ewa Ćwik
Poliszuk Łukasz biologiczny Ewa Ćwik
Mikulska Katarzyna fizyczny Urszula Gryglicka
Sereda Łukasz fizyczny Bogdan Warda
Mikulska Katarzyna geograficzny Agata Węska
Kwiecińska Anna geograficzny Agata Węska
Sikora Marcelina geograficzny Agata Węska
Iwaniak Sara krasomówczy Krystyna Fajfer
Kowalczyk Agata krasomówczy Mariola Krawczyk