2012-10-05|Umieszczone w: Język polski, Rok szkolny 2012/2013, |przez: ZetKa

Patronat nad konkursem objęła również Lubelska Szkoła Superbabci jako autorski projekt Zofii Zaorskiej opracowany w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej  oddział w Lublinie.

Głównym celem konkursu było wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej - zachęcenie dzieci do pomagania osobom starszym oraz do korzystania z ich wiedzy i życiowego doświadczenia, promocja dialogu międzypokoleniowego oraz kształtowanie w uczniach szacunku dla osób starszych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać pracę na jeden z wybranych tematów. W grupie wiekowej młodzieży gimnazjalnej tematy prac były następujące:


1. Recepta na duchową młodość mojej Babci, mojego Dziadka – opowiadanie twórcze;
2. List otwarty z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej adresowany do młodzieży – apel o szacunek dla seniorów;
3. Czego możemy nauczyć się od osób starszych – rozprawka.

Gimnazjum nr 11 reprezentowała uczennica klasy 3F Sara Iwaniak. Napisała pracę na pierwszy temat. Profesjonalne jury doceniło wysiłek twórczy Sary, przyznając WYRÓŻNIENIE . Gratulacje!
 
Uczennicę do konkursu przygotowała pani Krystyna Fajfer.