2013-09-09|Umieszczone w: |przez: ZetKaJęzyk polski: Mariola Krawczyk, Wiesława Chmiel, Sławomir Błażewicz, Grażyna Maciejewska, Marta Golec, Rafał Nieściór, Agnieszka Więk-Bernat, Beata Daniluk.

Historia / WOS: Agnieszka Horyńska, Ewa Węgrzyn-Pluta, Danuta Radzik, Konrad Rosołowski, Joanna Filipowicz-Adamowicz.

Język angielski: Agnieszka Czuchryta, Inga Dobieżyńska, Agnieszka Goliszek, Agnieszka Meksuła, Dorota Wereska, Joanna Filipowicz-Adamowicz, Ewa Zielińska, Agnieszka Burdyk, Tadeusz Sułek, Agnieszka Adamczyk.

Język włoski: Agnieszka Meksuła, Krzysztof Celiński.

Język hiszpański: Kinga Pietraś, Kinga Janicka.

Język niemiecki: Violetta Winiarczyk, Anna Doroszewska, Konrad Rosołowski.

Język rosyjski: Grażyna Maciejewska.

Matematyka: Aneta Siwiec, Bożena Dębicka, Barbara Gawrońska, Olga Krawczyk, Urszula Gryglicka.

Fizyka: Bogdan Warda, Katarzyna Guzowska.

Chemia: Urszula Gryglicka, Katarzyna Guzowska.

Biologia: Ewa Ćwik, Kinga Janicka.

Geografia: Agata Węska, Tadeusz Sułek, Dorota Wereska.

Zajęcia artystyczne / Plastyka: Agnieszka Burdyk.

Zajęcia artystyczne / Muzyka: Urszula Plis.

Zajęcia techniczne: Paweł Urbański, Zbigniew Kwieciński.

Informatyka: Zbigniew Kwieciński, Paweł Urbański, Małgorzata Kącka.

Wychowanie fizyczne / Pływanie: Arkadiusz Czarnecki, Mariusz Niedźwiecki, Piotr Konopka, Marzena Krzysiak, Anna Baryga, Wojciech Paszek, Krzysztof Sagan, Marta Karykowska, Luiza Szarecka, Iwona Dudek-Błaszczyk, Katarzyna Goral.

Religia: ks. Roman Knyś, ks.Krzysztof Krzaczek, Krzysztof Celiński.

Edukacja dla bezpieczeństwa: Andrzej Rojewski.

Biblioteka: Urszula Dolińska, Rafał Nieściór.

Pedagog / Psycholog: Agnieszka Szajda, Małgorzata Furmanek, Kamila Maks.

Nauczyciel specjalista: Alina Zawół, Katarzyna Zezula, Dominika Gadzała, Grażyna Głowacka, Elżbieta Kręcisz-Plis, Beata Zgnilec, Judyta Popiołek.

Pracownicy administracji: Elżbieta Pacek, Anna Pogorzelska, Krzysztof Szczerba, Anna Woźniak, Anna Wójcik.