2012-05-29|Umieszczone w: |przez: Krzysztof Szczerba

Dyrekcja Gimnazjum nr 11

Dyrektor mgr Mariola Krawczyk
Wicedyrektor mgr Agata Węska
Wicedyrektor mgr Andrzej Rojewski