2012-05-27|Umieszczone w: G11, |przez: Siwiec Aneta

 

W obecnym roku szkolnym uczniowie klas II b i II c realizują  projekty e-Akademii Przyszłości. Tytuły projektów to „Działalność subkultur młodzieżowych na terenie Lublina” oraz „Brak infrastruktury sportowej czy brak zainteresowania sportem wśród młodzieży”.

Uczniowie klasy II b zbierają informacje o subkulturach młodzieżowych, okolicznościach powstania, założeniach ideowych, cechach charakterystycznych, muzyce. Projekt ma na celu zainteresować uczniów naukami społecznymi, kultura młodzieżową. Uczniowie klasy II c  zbierają informacje o obiektach sportowych na osiedlu, gdzie mieszkają, informują mieszkańców o istniejącej infrastrukturze sportowej, pokazują sukcesy sportowe uczniów naszego gimnazjum. Chcą uświadomić młodzieży, jak ważna jest aktywność i sprawność fizyczna młodego człowieka.

Uczniowie zbierają informacje, wykonali plakaty, uczestniczyli w dniu otwartym Szkoły, pokazali swoje prace na   łączniku szkolnym i przygotowują się do finału, czyli zaprezentowania swojej pracy. Opiekunami projektów są p. Agnieszka Horyńska i p. Aneta Siwiec.