2012-05-13|Umieszczone w: |przez: Siwiec Aneta

W tegorocznym konkursie Kangur Matematyczny 2012 wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły.
Wynik bardzo dobry otrzymały uczennice klasy 2a Katarzyna Mikulska i Monika Siwiec oraz uczennica klasy 3a Weronika Adamczyk. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała uczennica klasy 1a Paulina Pelc oraz uczennica klasy 1c Adriana Osmulska. Uczennice za znakomite wyniki otrzymały ciekawe nagrody książkowe. Nad przygotowaniem do konkursu czuwały Panie: Bożena Winiarska, Barbara Tomasik, Olga Krawczyk i Aneta Siwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto wyniki naszych uczniów:

Imię i nazwisko Kategoria Liczba punktów
WERONIKA ADAMCZYK   JUNIOR 1 115,00 (wynik bardzo dobry)
MONIKA PELC JUNIOR 1 71,25
PAULINA PELC KADET 1 101,75 (wyróżnienie)
ADRIANA OSMULSKA  KADET 1 91,75 (wyróżnienie)
DOMINIK NIEDZIAŁEK KADET 1 81,75
KONDRAD GOLISZEK KADET 1 80,50
RYSZARD ROGALSKI KADET 1 74,75
ANNA KWIECIŃSKA KADET 1 73,75
JUSTYNA LIPIŃSKA KADET 1 72,50
KATARZYNA  MIKULSKA  KADET 2 133,75 (wynik bardzo dobry)
MONIKA SIWIEC KADET 2 131,25 (wynik bardzo dobry)
ADAM SZUM KADET 2 89,50
MICHAŁ GARBACZ KADET 2 82,00
KAMILA GRYTA KADET 2 82,00
BARTŁOMIEJ BOREK KADET 2 76,25
PATRYK BIEDACHA KADET 2 72,50
Pozostali uczniowie otrzymali mniej niż 70 punktów. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 

W tegorocznej edycji w regionie lubelskim:

  • wprowadzona została nagroda uczestnictwa, którą uczniowie otrzymali podczas konkursu
  • tytuł laureata przyznaje się około 1‰ najlepszych wyników wszystkich startujących w kraju w poszczególnych kategoriach, oddzielnie dla każdej klasy,
  • wynik bardzo dobry jest przydzielony dla około 1% najlepszych wyników wszystkich startujących w kraju w poszczególnych kategoriach, oddzielnie dla każdej klasy,
  • dla laureatów Konkursu przyznaje się nagrody o wartości minimum 240 zł,
  • za bardzo dobry wynik w Konkursie przyznaje się nagrody o wartości minimum 40 zł,
  • za wyróżnienie w Konkursie przyznaje się nagrody w postaci książek Miniatury Matematyczne,
  • w regionie lubelskim na 10099 sklasyfikowanych uczestników przyznano 1231 nagród i wyróżnień według klucza opracowanego przez Organizatora Centralnego - Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.
 

Kategoria

LAUREAT

Wynik bardzo dobry

Wyróżnienie

 

     

kadet 1

≥ 130 pkt

≥ 113,75 pkt

≥ 89,5 pkt

kadet 2

≥ 141 pkt

≥ 122,5 pkt

≥ 98,75 pkt

junior 1

≥ 133 pkt

≥ 110 pkt

≥ 85 pkt