2012-01-19|Umieszczone w: Język niemiecki, |przez: Kącka Małgorzata

W dniach 10 i 11 stycznia 2012 roku odbyła się organizowana przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  w Chełmie II edycja Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla duetów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Prof. Leny Kolarskiej - Bobińskiej, posła do Parlamentu Europejskiego.

Do konkursu zgłoszono 77 duetów z całego Województwa Lubelskiego, a ostatecznie zaprezentowano 46 prac. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół Województwa Lubelskiego i polegał na przygotowaniu prezentacji na dowolny temat związany z kulturą Niemiec, Austrii, Szwajcarii lub Liechtensteinu oraz zaprezentowaniu jej w duecie przed jury.  Nagrodą główną był wyjazd dla zwycięskiego duetu do Brukseli, ufundowany przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską.Uczniowie zajmujący II i III miejsca otrzymali  atrakcyjne nagrody książkowe i rzeczowe, ufundowane przez Ambasady Niemiec i Szwajcarii, Austriackie Forum Kultury, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, Goethe Instytut i innych sponsorów.


W kategorii wiekowej” Gimnazja” I miejsce  zajął duet z Gimnazjum nr 11 w Lublinie (nauczyciel: Violetta Winarczyk,  uczniowie: Gabriela Kasprzak i Victoria Lanzano). Gimnazjalistki przygotowały prezentację pt. „Die  Loreley”
 

Zwyciężczyniom i ich opiekunowi  serdecznie gratulujemy!