2012-01-08|Umieszczone w: |przez: Siwiec Aneta

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w XXI edycji międzynarodowego konkursu "Kangur Matematyczny". Proszę zapoznać się z zasadami konkursu.

Konkurs rozpocznie się 15 marca 2012 roku w sali 149 o godz. 8.00. Zbiórka o godzinie 7.50 przed salą. Proszę pamiętać o zabraniu czarnych długopisów. Uczniowie, którzy biorą udział w konkursie zaczynają lekcję od godziny 9.15.

Przykładowe zadania dla kategorii "kadet" można zobaczyć na stronie http://www.kangur-mat.pl/zad_przy_kadet.php , zaś dla kategorii "Junior" można zobaczyć na stronie http://www.kangur-mat.pl/zad_przy_junior.php

Zasady i cel Konkursu

    Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

 

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy I i II gimnazjów;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.


 

    Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

     Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów. 
Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. 
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

    Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

    W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

    Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" jest do pobrania jako załącznik PDF.

 

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu "Kangur Matematyczny"

Prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi jest jednym z elementów konkursu.

Przede wszystkim na pierwszej stronie karty umieszczamy kod oraz nazwisko i imię, wpisując po jednej literze w prostokącik.

Bardzo ważne jest, aby najpierw wpisać nazwisko, potem imię, przy czym między nazwiskiem a imieniem należy zostawić jeden pusty prostokącik.

Następnie pod każdą literką zaczerniamy jedno kółko z tą samą literą.

Na dole karty zaczerniamy kółko kategorii, które znajduje się nad Twoją klasą.

Do wypełniania karty odpowiedzi nie używać flamastrów!

Nie wolno używać korektora!

Najlepiej używać miękkiego ołówka lub długopisu z czarnym wkładem.

 

Wzór prawidłowo wypełnionej karty:

Finanse i nagrody

    Konkurs "Kangur Matematyczny" jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.

    Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem i na Litwie.

 

W tym roku Każdy uczestnik Konkursu otrzyma w prezencie łamigłówkę przestrzenną z grupy Radosnych Sześcianów!

 
Załączniki do pobrania:
regulamin.pdf