2012-01-31|Umieszczone w: Język niemiecki, |przez: Kącka Małgorzata

Program DSD I w naszej szkole to:

  • nauka j. niemieckiego z podziałem na grupy w wymiarze 6 godzin tygodniowo, przy wsparciu native spaekers
  • nauka j. angielskiego z podziałem na grupy w wymiarze 2 godzin tygodniowo plus 1 godzina dodatkowo
  • certyfikat językowy wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty kończący etap edukacyjny w gimnazjum na poziomie B1

 

Propagowanie kultury krajów niemieckojęzycznych:

  • Organizowanie wycieczek do krajów niemieckojęzycznych, by jeszcze bardziej motywować uczniów do nauki języka oraz stwarzać możliwość żywego kontaktu z językiem
  • Organizowanie konkursów i imprez kulturalnych, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego
  • Udział z sukcesami uczniów w konkursach z języka niemieckiego
  • Współpraca z innymi gimnazjami w Polsce, realizującymi program DSD I
  • Intensywne szkolenia nauczycieli prowadzących projekt

 

Warunki przyjęcia:

  • Co najmniej bardzo dobra ocena zachowania oraz bardzo dobra ocena z języka polskiego i języka obcego lub średnia ocen 5,0 z tych przedmiotów
  • Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w oparciu o opinię Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której wchodzi dodatkowo nauczyciel języka obcego

 
Załączniki do pobrania:
DSD _ prezentacja w j.polskim.ppsx