2017-08-24|Umieszczone w: |przez: KSZ

Na podstawie Uchwały  Nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Gimnazjum nr 11 im. porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie od dn. 1 września 2017 r. zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
Informacji na temat funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 28 należy szukać na stronie internetowej http://www.sp28.lublin.pl/, w sekretariacie szkoły - Segment D oraz pod nr tel. 81 533-92-72.