2017-06-29|Umieszczone w: |przez: KSZ

Pożegnanie ostatniego rocznika gimnazjum!

Młodzi artyści poetyckim słowem i piosenką wspominali niezapomniane chwile spędzone w murach Gimnazjum nr 11 w Lublinie, żałując, że nadszedł czas pożegnania i że „ droga daleka przed nami... .”
Zebrani w sali uczestnicy akademii obejrzeli prezentację komputerową przygotowaną przez uczniów z klasy III a  ze zdjęciami ze szkolnego życia tegorocznych absolwentów.
W imieniu koleżanek i kolegów Alek Chęć z klasy 3c podziękował nauczycielom za przekazaną wiedzę, wychowanie i życzliwość, której uczniowie tak wiele doświadczyli w szkole.
 Pożegnalne przemówienie wygłosiła  przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Pieczkowska. Zwracając się do Dyrekcji, Wychowawców, Nauczycieli podziękowała za przekazaną uczniom wiedzę i za wielki trud wychowawczy. Następnie uczniowie wręczyli nauczycielom kwiaty.
Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Przyrzekali wierność wartościom zaczerpniętym z biografii Patrona Gimnazjum, por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego, kontynuowanie nauki, doskonalenie swojego charakteru, dbanie o dobry wizerunek Szkoły. Potem przekazali sztandar szkoły koleżankom i kolegom z klas drugich.
Pani dyrektor Mariola Krawczyk przypomniała sukcesy trzecioklasistów w obecnym roku szkolnym. Wielu z nich nagrodziła pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i nagrodami książkowymi, a rodzicom wyróżnionych uczniów wręczyła listy gratulacyjne.
Ciepłymi słowami żegnając ostatni rocznik gimnazjalistów, Pani Dyrektor z sentymentem wymieniła imiona wielu poprzednich absolwentów, którzy pozostali w pamięci nauczycieli i w historii naszej Szkoły. Obecnym absolwentom życzyła szczęśliwej drogi ku dorosłości oraz uśmiechu losu w życiu.

*Uroczystość przygotowali uczniowie klas trzecich przy współudziale pań: Agnieszki Więk- Bernat, Anny Doroszewskiej, Urszuli Plis oraz Agnieszki Burdyk.