2016-06-08|Umieszczone w: |przez: ZetKa

25 maja 2016 r. odbyła się uroczysta msza święta przy Pomniku Ofiar na Rurach Jezuickich.
Organizatorami uroczystości byli: Gimnazjum nr 11 w Lublinie, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Parafia p.w. Świętej Rodziny w Lublinie. Dyrektor Gimnazjum nr 11 w Lublinie przywitała uczestników spotkania. Pani Barbara Oratowska, dyrektor Muzeum Martyrologii, zapoznała zebranych z przebiegiem uroczystości. Została odprawiona uroczysta msza. Odbył się Apel Poległych. Po mszy złożono kwiaty przy Pomniku Ofiar.