2016-05-09|Umieszczone w: |przez: KSZ

                                            

Koncepcja „Szkoły Promującej Zdrowie” narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie od 22 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Patronat nad Programem objęły wiodące organizacje międzynarodowe: Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.


Głównymi założeniami Szkoły Promującej Zdrowie są:

  • Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania szkoły.
  • Etos zdrowia w szkole – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotna i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.
  • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Nasze gimnazjum od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej, prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element zarówno indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, szkolnego programu profilaktyki jak i programu wychowawczego. Uczniowie uczestniczą w wielu projektach i akcjach promujących zdrowy styl życia o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Działania te łączą nas z ideą szkół promujących zdrowie, dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć zadania, które pozwolą nam przyłączyć się  do sieci szkół.

 
Załączniki do pobrania:
Fast_food_–_jak_to_jesc.ppsx
SzPZ.ppsx